Panie mój ja dzięki Ci ślę

Panie mój, ja dzięki Ci ślę /E A E
Za to, że zbawiłeś i mnie /Fis H
Dzięki Ci, żeś w łasce Swej dał /E A E
I mnie grzesznemu na wieki dział /fis H E